top of page

Podkrkonošský symfonický orchestr

grafická identita

Zadáním projektu bylo vytvořit variabilní komunikační systém, který bude slouži jako rozcestník pro jednotlivé akce a projekty symfonického orchestru. Dlouhý název  oranizace byl v logotypu zformován do zkratky PSO, která při komunikaci obstojí samostatně a je variabilní dle vybrané příležitosti. Barevné odlišení posledního písmena koresponduje s barevnou stylizací jednolivých událostí, zároveň je však zachováno jasné vyznění loga i při těchto změnách. Záměrně deformovaný prvek písmena O je poté aplikován do všech grafických materiálů napříč komunikačním spektrem. 

bottom of page